AKREDYTACJE PRASOWE

Jesteś dziennikarzem lub fotoreporterem i chcesz relacjonować Hej Fest? Uzupełnij kwestionariusz akredytacyjny.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJĘ DZIENNIKARSKĄ

1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o akredytację jest jego wypełnienie i przesłanie w postaci elektronicznej. Formularz dostępny jest w linku powyżej.

2. Akredytacje są bezpłatne. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.

3. Przy odbiorze akredytacji należy okazać oryginał legitymacji prasowej.

4. Akredytacja dziennikarska uprawnia do bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich koncertach cyklu Hej Fest.

5. Akredytacje będą wydawane wyłącznie dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe.

6. Brak podpisów lub ważnej legitymacji skutkuje odrzuceniem wniosku lub odmową wydania akredytacji.

7. Wnioski przedstawicieli klubów, zespołów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych będą odrzucane.

8. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu koncertu.

9. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Agencji przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.

 

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: kontakt@hejfest.pl