Najczęściej Zadawane
pytania

 
 • Wstęp

 • O której godzinie będzie można wejść na teren festiwalu?

  Na teren festiwalu zapraszamy już od godz. 16:00. Koncerty rozpoczynają się o godz. 17:30.

 • Czy należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość?

  Tak, ze względu na własne bezpieczeństwo warto mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Dodatkowo taki dokument pozwoli na weryfikację wieku osób uprawnionych do samodzielnego przebywania na terenie festiwalu (pkt 22 regulaminu). W przypadku dzieci uprawnionych do darmowego wstępu na festiwal rodzice lub opiekunowie proszeni są o zabranie dokumentu poświadczającego wiek dziecka.

 • Czy na festiwal mają wstęp osoby niepełnoletnie?

  Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (opiekuna - punkt 32 Regulaminu Imprezy). Opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia (do pobrania tutaj lub przy wymianie biletów na opaski). Posiadanie lub wypełnienie formularza na miejscu nie upoważnia osoby poniżej 16 roku życia do samodzielnego wstępu i przebywania na terenie imprezy.

 • Gdzie znajduje się punkt wymiany biletów na opaski festiwalowe?

  Punkt wymiany biletów na opaski znajduje się przy każdym wejściu na teren imprezy.

 • Osoby niepełnosprawne

 • Czy teren festiwalu jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością?

  Kolej linowo-terenowa na Gubałówkę oraz perony są w pełni dostosowane do potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnością. Ze względu na górzystą specyfikę terenu na szczycie Gubałówki, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich niestety muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby ułatwić osobom dotkniętym niepełnosprawnością poruszanie się po terenie festiwalu. Ze względów organizacyjnych, prosimy wszystkie osoby niepełnosprawne wybierające się na koncert o przekazanie takiej informacji e-mailowo na adres kontakt@hejfest.pl wraz z załączeniem skanu potwierdzonego orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz skanu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość lub ważną legitymację osoby niepełnosprawnej. Dzięki temu, możliwe będzie zarezerwowanie odpowiedniego miejsca w specjalnie przygotowanej strefie VIP.

 • Jak można zgłosić chęć udziału osoby niepełnosprawnej w koncercie?

  Aby otrzymać rezerwację miejsca w specjalnej strefie, należy przesłać na adres e-mailowy informację o chęci udziału osoby niepełnosprawnej w danym koncercie odbywającym się w ramach festiwalu Hej Fest oraz załączyć skan/zdjęcie potwierdzonego orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz ze skanem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość lub ważną legitymacją osoby niepełnosprawnej.

 • Którym wejściem powinny wchodzić osoby z niepełnosprawnością?

  Osoby niepełnosprawne powinny kierować się do wejścia nr ….. Po wjeździe na górną stację Gubałówka, muszą okazać bilet na koncert oraz potwierdzone orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość lub ważną legitymacją osoby niepełnosprawnej. Następnie, odpowiednie służby skierują osobę niepełnosprawną do specjalnej strefy.

Zamknij
 

Drogi Uczestniku imprezy. Ze względów bezpieczeństwa i szacunku do artystów, pamiętaj,
że na terenie festiwalu nie można:

1) Wnosić kamer oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie (powyżej 7Mpix), w tym również statywów oraz tzw. selfiesticków;

2) Wprowadzać psów i innych zwierząt;

3) Wnosić napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób, których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim oraz z wyłączeniem jedzenia dla dzieci, które nie może znajdować się w metalowym ani szklanym pojemniku/butelce;

4) Wnosić ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, w tym długich parasoli;

5) Poruszać się na rolkach, hulajnodze, rowerze, deskorolce oraz innych sprzętach sportowych i rekreacyjnych.

Pamiętajmy, że Gubałówka to wyjątkowe miejsce. Szanujmy tatrzańską przyrodę.